ESNEK OYUN ALANLARI

HEDEFİMİZ

Çocukların yaşamını şekillendiren kentsel ortamda oyunlar aracılığıyla ve fırsatlarda geçici ve kalıcı etkiler yaratmak
*Oyunların katılımcı karar alma, planlama ve uygulama sürecinin organizasyonu yoluyla kentin iletişimini güçlendirmek.
*Tanınabilir bir kimliğinin ortak oluşumuyla kentin biçimini güçlendirmek

*İnsan sermayesini , yerel yetenekleri ve yaratıcılığı harekete geçirmek 

ÖNERİLEN MÜDAHALE TİPOLOJİLERİ


*Gezici oyun alanları
*Kent oyunları
*2 Boyutlu düzenleme stratejileri
*Etkinlik geliştirme yüzeyleri
*Kentsel oyun patikaları
*Kentsel oyun odaları
*Kentsel oyun adaları

UYGULAMA SÜRECİ

Örnek oyun alanı tasarımının organizasyonu

Oyun alanının hayata geçmesi sürecinde danışmanlık

Parklarda oyun kolaylaştırıcısı çalışanlarının eğitimi Oyun Hareketi Derneği tarafından gerçekleştirilmesi

Faaliyetin basılı ya da görsel olarak kayıt altına alınması, duyurulması

“Oyun Hareketi Derneği’nin nihai amacı Esnek Oyun Alanlarının uygulanabilir modellerini geliştirmek, yaygınlaşmasını sağlamak ve özellikle dezavantajlı grupların oyuna erişimi konusunda OYUN ALANI LABARATUAR çalışmalarını gerçekleştirmektir. Bu hedefle bu sürecin belgelenmesi ve yaygınlaşması için dokümantasyon çalışması ile süreç tamamlanır. İşbirliği yaptığımız belediyelerin bünyesinde sürdürülebilirlik ve yaygınlaşma ise proje sürecinde karşılıklı belirlenir.”